Výzva na výmenu akcií spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. pre akcionárov

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. si dovoľuje

VYZVAŤ

svojich akcionárov na výmenu doterajších akcií za akcie nové.

Výmena akcií sa uskutoční v období od

18. septembra 2023 do 10. novembra 2023.

Akcionár môže realizovať výmenu akcií osobne v sídle spoločnosti na adrese Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, budova Technopol (m.č. Petržalka), v zasadacej miestnosti na 16. nadzemnom podlaží (vstup cez recepciu budovy Technopol), a to v rámci vyššie stanoveného obdobia v nasledovných dňoch:

ad1)  v pracovných dňoch v čase:
  • Pondelok              od 10:00 hod. do 14:00 hod.
  • Streda                   od 10:00 hod. do 19:00 hod.  (okrem 1.11.2023)
  • Štvrtok                  od 10:00 hod. do 14:00 hod.
ad2) počas nasledujúcich víkendových dní:
  • dňa 30.09.2023 (sobota)    od 09:00 hod.  do 14:00 hod.
  • dňa 14.10.2023 (sobota)    od 09:00 hod. do 14:00 hod.
  • dňa 28.10.2023 (sobota)    od 09:00 hod. do 14:00 hod.

Prílohy:

 1. RVZ 2023_výzva na výmenu akcií_v akcionari
 2. Vymena akcii 2023_Plnomocenstvo na zastupovanie pri vymene akcie_akcionari_spoluvlastnici
 3. Vymena akcii 2023_Plnomocenstvo na zastupovanie pri vymene akcie
 4. Vymena akcii 2023_Prehlasenie o strate akcii
 5. Vymena akcii 2023_Ziadost o vydanie hromadnej akcie