Kontakty

SLOVINTEGRA, a.s., Kutlíkova 17 (budova Technopol), 851 02  Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,

oddiel Sa, vložka č. 811/B.

IČO: 31 392 318

IČ DPH: SK2020922541

Akcionári

Tel. č. : +421 905 168 194 (aktívne len počas stránkových hodín)

Stránkové hodiny: streda od 10:00 do 14:00 hod.

E-mail: akcionari@slovintegra.sk

Sekretariát

Tel. č. : +421 2 38 10 58 90

E-mail: slovintegra@slovintegra.sk

Uprednostňujeme písomné kontaktovanie prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára (nižšie na tejto web stránke).

Pre riešenie akcionárskej agendy prosíme využiť vyššie uvedené kontakty určené pre akcionárov spoločnosti.

Napíšte nám