Organizácia spoločnosti

Predstavenstvo

  • Ing. Ján Kavec, CSc., MBA (predseda predstavenstva)
  • Ing. Miroslav Švatarák
  • Ing. Oľga Koňuchová
  • Ing. Ivan Horvát
  • Ing. Karol Kaššovic

Dozorná rada

  • Ing. Jolana Petrášová (predseda dozornej rady)
  • Ing. Ľuboš Čonka
  • Ing. Jaroslav Linkeš