Výsledky hlasovania na Riadnom Valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 31.05.2024

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. uverejňuje v súlade s ust. § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, výsledky hlasovania na Riadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 31.05.2024.