Výročné správy

Vyrocna-sprava-SLOVINTEGRA_2020_FINAL.pdf

Vyrocna-sprava-SLOVINTEGRA-za-rok-2019.pdf

Výročná správa SLOVINTEGRA za rok 2018

Konsolidovaná výročná správa SLOVINTEGRA 2017

Výročná správa SLOVINTEGRA_2017

Konsolidovaná výročná správa_SLOVINTEGRA_2016
Výročná správa_SLOVINTEGRA_2016

Konsolidovaná výročná správa_SLOVINTEGRA_2015
Výročná správa Slovintegra 2015

Konsolidovaná výročná správa Slovintegra 2014
Výročná správa Slovintegra 2014

Konsolidovaná výročná správa Slovintegra 2013
Výročná správa Slovintegra 2013

Konsolidovaná výročná správa Slovintegra 2012
Výročná správa Slovintegra 2012

Konsolidovaná výročná správa Slovintegra 2011
Consolidated annual report Slovintegra 2011
Výročná správa Slovintegra 2011

Konsolidovaná výročná správa Slovintegra 2010
Výročná správa Slovintegra 2010

Konsolidovaná výročná správa Slovintegra 2009
Výročná správa Slovintegra 2009

Konsolidovaná výročná správa Slovintegra 2008
Consolidated annual report Slovintegra 2008
Výročná správa Slovintegra 2008

Konsolidovaná výročná správa Slovintegra 2007
Consolidated annual report Slovintegra 2007
Výročná správa Slovintegra 2007

Konsolidovaná výročná správa Slovintegra 2006
Consolidated annual report Slovintegra 2006
Výročná správa Slovintegra 2006