Pozvánka na Riadne Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s.

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a. s. pozýva akcionárov na Riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 29.07.2020  (streda) od 10:00 hod. v kongresovom centre budovy Technopol na adrese Kutlíkova 17 v Bratislave – Petržalke.

Pozvánka