Oznam pre akcionárov / MVZ 2016

„Vedenie spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. oznamuje svojim akcionárom, že v roku 2016 predstavenstvo nezvoláva Mimoriadne Valné zhromaždenie a zároveň nepredkladá návrh na výplatu dividend.“

28.11.2016, Bratislava