Oznam o sťahovaní spoločnosti

Vážení akcionári spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. !

 Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. sa v dňoch 5. – 6.10.2016 sťahuje do nových priestorov a to :

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava  (budova Technopol, 16. posch.)

Od 7.10.2016 bude spoločnosť prevádzkovať svoju činnosť výhradne na tejto adrese.

SLOVINTEGRA, a.s. , 4.10.2016