Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. zo dňa 27.05.2016

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. zverejňuje v súlade s ust. § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 27.05.2016.

Výsledky hlasovania na stiahnutie