Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 24.05.2019

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. uverejňuje v súlade s ust. § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 24.05.2019.

 

RVZ_2019_05_24_vysledky hlasovania