Pozvánka na Riadne Valné zhromaždenie

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a. s. pozýva akcionárov na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 22.05.2017 (pondelok) o 10:00 hod. v kongresovom centre budovy Technopol na adrese Kutlíkova 17 v Bratislave – Petržalke.

RVZ_2017_POZVANKA_akcionári