Oznámenie o zmene sídla spoločnosti

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s.; IČO: 31 392 318, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I – oddiel Sa vložka 811/B, so sídlom Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava,  si Vás dovoľuje informovať o zmene adresy sídla spoločnosti k 26.5.2017

Nová adresa sídla spoločnosti je : Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

Ostatné identifikačné údaje ostávajú nezmenené.

Prosíme Vás, aby ste  novú adresu používali pri korešpondencii a fakturácii a to s platnosťou od 29.5.2017.

Zmena stránkových hodín SLOVINTEGRA, a.s.

Oznam pre akcionárov / ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN SLOVINTEGRA, a.s.

Bratislava 19.07.2016

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. informuje svojich akcionárov o zmene stránkových hodín počas dovolenkového obdobia.
Stránkové hodiny budú v tomto období a to splatnosťou do 10.9.2016, zrušené.

Všetky požiadavky akcionárov budú riešené priebežne a individuálne na základe písomnej a / alebo e-mailovej žiadosti.
Kontaktujte nás, prosím, formou emailu na: akcionari@slovintegra.sk.

Ďakujeme za porozumenie.